வெலிகம அறபா பாடசாலை 2007 க.போ த சாதாரண தர மாணவர் ஒன்றுகூடல்வெலிகம அறபா தேசிய பாடசாலையில்   சினேக பூர்வ கிரிகெட் சுற்றுபோட்டி ஒன்று எதிர்வரும் 29 ம்  திகதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது 2007 க.போ த சாதாரண தர மாணவர்கள்   இக் கிரிகெட் போட்டியை ஏற்பாடு செய்துள்ளனர் எட்டு  அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டு இக் கிரிகெட் போட்டி இடம்பெறவுள்ளது
 பாடசாலை மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளில் தமது ஆக்கபூர்வமான பங்களிப்பினை வழங்குவதே இக் கிரிகெட் சுற்று போட்டியின் நோக்கமாகும். 
இதன் அங்குரார்பண  வைபவத்தில் வெலிகம அறபா  தேசிய பாடசாலை அதிபர் மற்றும் கிண்ணம் வழங்கும் வைபவத்தில் நாளிர் ஆசிரியர் ஆகியோர் கலந்துகொள்ளவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது

எட்டு அணிகளின் விபரம் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது


.