வெலிகம அறபா பாடசாலை புதிய அதிபர் நியமனம் தொடர்பில் பாடசாலை நிர்வாகத்திற்கு இடையில் சிக்கல் நிலவி வருவதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள்


வெலிகம அறபா பாடசாலையில் கடந்த பல ஆண்டு காலம் கடமையாற்றிய அதிபர் jswa moulana  ஓய்வு பெற்றதை அடுத்து புதிய அதிபராக அப் பாடசாலையில் உதவி அதிபராக கடமையாற்றிய முதஹ்ஹர் ஆசிரியர் நியமிக்கப்பட்டார்.
இவரின் நியமனம் தொடர்பில் பாடசாலை ஆசிரியர்கள்  மற்றும் பாடசாலை பழைய மாணவர்கள் சிலர் இணைந்து அப் பாடசாலையிலேயே கடமையாற்றும்அதாஹிம் ஆசிரியரை அதிபராக நியமிக்கும்படி தமது கருத்தை முன் வைத்துள்ளனர் இதனை அடுத்தே இரு குழுக்கள் இடையே சிக்கல் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க படுகின்றது. என்றாலும் முதஹ்ஹர் ஆசிரியரே கல்வி அமைச்சினால்  அதிபராக நியமிக்கபட்டுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது