தங்க பிஸ்கட்டுகளை கடத்த முற்பட்ட சிரேஷ்ட குடிவரவு குடியகல்வு அதிகாரி ஒருவர் (வெலிகம) கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது

தங்க பிஸ்கட்டுகளை கடத்த முற்பட்ட  சிரேஷ்ட குடிவரவு குடியகல்வு அதிகாரி ஒருவர் (வெலிகம) கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 
அவரிடம் இருந்து 60 தங்க பிஸ்கட்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக எமது விமான நிலைய செய்தியாளர் கூறினார்.


கைப்பற்றப்பட்ட தங்க பிஸ்கட்டுகளின் பெறுமதி சுமார் 37 மில்லியன் ரூபா என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.


வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த பிரயாணி ஒருவர் இவர்மூலம் இதனை கடத்த முயற்சி செய்திருக்கலாம் என தெரிய வருகிறது.

Metronews.