தொடர்புகளுக்குwww.weligamanews.com


சகலவிதமான தொடர்புகளுக்கும் எமது வாட்சப் இலக்கத்தை வாட்சப் மூலம் தொடர்புகொள்ளுங்கள்
07 66 55 44 36
எமது வாட்சப் இலக்கத்தை உங்கள் தொலைபேசியில் save செய்யாமலே நேரடியாக தொடர்புகொள்ள
https://bit.ly/2Mt47VF
மின்னஞ்சல்weligamawebnews@gmail.com