முச்சக்கர வண்டி செலுத்தும் குறைந்த வயதெல்லையை 35 ஆக நிர்ணயிக்கும் யோசனை ஜனாதிபதியால் நிராகரிக்கப்பட்டது..
போக்குவரத்து அமைச்சு வழங்கிய யோசனையை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அமைச்சரவையில் நிராகரித்துள்ளார்.

முச்சக்கர வண்டி செலுத்தும் குறைந்த வயதெல்லையை 35 ஆக நிர்ணயிக்க போக்குவரத்து அமைச்சு வழங்கிய யோசனையையே ஜனாதிபதி அமைச்சரவையில் நிராகரித்துள்ளார்.