சமூக ஊடகத்தில் கிண்டல்


சமூக ஊடகத்தில் மத நம்பிக்கைகள், மதிப்பீடுகள், பொது ஒழுக்கம் மற்றும் அரசு ஆணைகளை கிண்டல் செய்து பதிவிட்டால் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை தண்டனை கிடைக்கும் என செளதி அரசு தரப்பு கூறி உள்ளது. இதற்கு அபராதமாக எட்டு லட்சம் டாலரும் விதிக்கப்படும் என்கிறது அரசு தரப்பு.