ரயில்களில் பிச்சை எடுப்பதற்கு டிசம்பர் முதலாம் திகதி முதல் தடை


ரயில்களில் பிச்சை எடுப்பதற்கு டிசம்பர் முதலாம் திகதி முதல் தடை விதிக்கப்படுவதாக ரயில்வே சேவைகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

0 Comments:

Post a Comment