வெலிகம பிரதேசத்தில் பயண கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

9 ஆம் திகதி வெலிகம நகரில் ஆறு கிராம பிரிவுகளுக்கு பயணக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளை மீறி சில குழுக்கள் மாற்று வழிகள் வழியாக நகரத்திற்குள் நுழைகின்றன என்ற தகவல் சுகாதாரத் துறைக்கு கிடைத்தது.  


இன்று காலை முதல் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளை மீறாமல் இருக்க பயன்படுத்தப்படும் மாற்று வழிகளில் வெலிகம போலீசார் பல சாலைத் தடைகளை நிறுவி கண்காணித்து வருகின்றனர்

0 Comments:

Post a Comment