புர்கா அணிதல் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது!


பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி அவசரகால சட்டத்தின் கீழ் ஜனாதிபதியினால் நாளை முதல் பொது இடங்களில் முக அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த முடியாதபடி
Wearing of burka & other garments covering full face will be banned from tomorrow by the President under Emergency Regulations to ensure public safety.
-அல்மசூறா பிறேக்கிங் நியூஸ்

0 Comments:

Post a Comment